Prohlášení o ochraně soukromí

Datum účinnosti: 5, 2015

Toto prohlášení se vztahuje na webové stránky www.allegrashouse.it , které vlastní a provozuje Allegra's House.Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, které poskytujete na našich webových stránkách: www.allegrashouse.it. Dále dokument popisuje Vaše možnosti týkající se toho, jak používáme Vaše osobní údaje, a jak k těmto údajům můžete přistupovat a aktualizovat je. Čas od času můžeme toto prohlášení změnit, proto bychom Vás rádi požádali, abyste tuto stránku pravidelně navštěvoval/a a udržel/a si tak přehled o změnách.

Osobní údaje, které shromažďujeme.

Shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa Vašeho bydliště;
 • Údaje o kreditní kartě (typ karty, číslo kreditní karty, jméno na kartě, datum exspirace a bezpečnostní kód);
 • Informace o pobytu hosta, včetně data příjezdu a odjezdu, speciálních požadavků, preferencí týkajících se Vašich služeb (např. preference typu pokoje, druhů zařízení nebo dalších nabízených služeb);
 • Informace, které poskytujete o svých marketingových preferencích, nebo v průzkumech, soutěžích či prostřednictvím propagačních nabídek;

Při návštěvě našich webových stránek, i v případě, že nevytvoříte rezervaci, můžeme shromažďovat informace jako je Vaše IP adresa, používaný prohlížeč, informace o operačním systému Vašeho počítače, verze aplikace, nastavení jazyka a zobrazené stránky. Pokud používáte mobilní zařízení, můžeme také shromažďovat data, která identifikují Vaše mobilní zařízení a poskytují informace o jeho nastavení a vlastnostech a údaje zeměpisné šířky a délky. Pokud vytvoříte rezervaci, náš systém zaregistruje, z jakého zařízení a které webové stránky byla provedena. Pokud je možné pomocí těchto dat identifikovat Vás jako fyzickou osobu, jsou tato data považována za osobní údaje, které jsou předmětem tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

Můžete si vždy vybrat, jaké osobní údaje (pokud nějaké), nám chcete poskytnout. Pokud se však rozhodnete pro neposkytnutí určitých údajů, mohou tím být ovlivněny některé Vaše transakce s námi.

Proč shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje?

 • Rezervace: Vaše osobní údaje používáme k doplnění a správě Vaší on-line rezervace a pro zaslání e-mailu s potvrzením rezervace a e-mailu, který je zaslán před Vaším příjezdem a který obsahuje informace o okolí a ubytování.
 • Zákaznický servis: Vaše osobní údaje používáme při poskytování zákaznického servisu.
 • Hodnocení ubytování napsaná hosty: Vaše osobní údaje můžeme použít pro zaslání e-mailu s pozvánkou pro napsání hodnocení ubytování po Vašem pobytu. Vaše hodnocení může pomoci ostatním hostům vybrat si ubytování, které jim nejlépe vyhovuje.
 • Marketingové aktivity: Vaše osobní údaje můžeme také použít pro marketingové aktivity, tak jak povoluje zákon.
 • Další komunikace: Mohou nastat další situace, kdy se s Vámi spojíme pomocí e-mailu, pošty, nebo SMS zprávy, podle toho, jaké kontaktní údaje s námi sdílíte. Tato situace může nastat v následujících případech:
  • Je třeba, abychom odpověděli na Vaše požadavky a zpracovali je.
  • Pokud jste nedokončil/a svoji on-line rezervaci, můžeme Vám zaslat e-mail s připomenutím o pokračování v rezervaci. Věříme, že tato doplňková služba je pro vás užitečná, protože Vám umožňuje pokračovat v rezervaci, aniž byste musel/a hledat ubytování znovu, nebo znovu vyplňovat všechny rezervační údaje.
  • Pokud využijete naše služby, můžeme Vám zaslat dotazník nebo Vás vyzvat k ohodnocení své zkušenosti s naší webovou stránkou.
 • Vyhovění regulačním a právním předpisům: Vaše osobní údaje můžeme použít v případě plnění regulačních a právních předpisů.
 • Odhalování a prevence podvodů: Vaše osobní údaje můžeme použít pro odhalování a prevenci podvodů a jiných nezákonných nebo nežádoucí činností.
 • Zlepšování našich služeb: Vaše osobní údaje používáme také pro analytické účely a za účelem zlepšení našich služeb, zkušenosti uživatelů a funkčnosti a kvality našich on-line služeb.

Jak sdílíme Vaše osobní informace se třetími stranami?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, jak je popsáno níže.

 • Poskytovatelé služeb třetích stran: Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím poskytovatelů služeb, a to výhradně naším jménem. Toto zpracování bude probíhat za účely jako je zprostředkování plateb pobytů, rozesílání marketingových materiálů, nebo pro analytické podpůrné služby. Tyto zprostředkovatelé jsou vázáni ujednáním o zachování důvěrnosti a nesmí Vaše osobní údaje používat pro své vlastní ani jakékoli jiné účely.
 • Příslušné orgány: Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva a dalším vládním orgánům, pokud to vyžaduje zákon nebo je tomu nezbytně pro prevenci, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nutné pro poskytování služeb pro Vás, pro vyhovění platným právním předpisům (včetně těch o uchovávání dokumentů), pro řešení sporů s kteroukoli stranou a pro další účely, které umožňují naše podnikání. Všechny osobní údaje, které uchováváme, podléhají tomuto prohlášení o ochraně soukromí.Cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou na Vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy internetovým prohlížečem při návštěvě webové stránky. Většina webových stránek cookies používá, aby stránka lépe fungovala.

Jak používáme soubory cookies?

Snažíme se poskytovat pokročilé a uživatelsky přívětivé služby. K dosažení tohoto cíle používá naše stránka následující typy cookies:

 • Technické cookies: Technické soubory cookies používáme pro zobrazení naší webové stránky. Tyto soubory cookies jsou naprosto nezbytné pro správné fungování naší webové stránky.
 • Funkční cookies: Funkční cookies používáme k zapamatování si Vašich preferencí, abychom Vám umožnili naši stránku efektivně používat.
 • Analytické cookies: Analytické cookies používáme pro získání přehledu o tom, jak je naše webová stránka používána. Díky nim např. zjišťujeme, co funguje a co ne, abychom mohli naše webové stránky optimalizovat a zlepšovat a zajistit tak, že bude naše stránka pro Vás relevantní a zajímavá. Údaje, které pomocí těchto cookies shromažďujeme, zahrnují: navštívené webové stránky, odkud k nám byl uživatel přesměrován nebo které stránky navštívil před a po navštívení našich stránek, typ platformy, datum a čas a informace o počtu kliknutí na určité stránce, o pohybech myši, aktivitě posouvání na stránce a slovech, která uživatel zadává při používání naší webové stránky. Tyto analytické cookies mohou shromažďovat osobní údaje.

Jak dlouho jsou naše cookies aktivní?

Životnost cookies, které používáme, může být různá a liší se podle účelu, pro který jsou jednotlivé cookies používány. Maximální životnost některých cookies nastavujeme na pět let od Vaší poslední návštěvy našich webových stránek. Všechny cookies můžete z vašeho prohlížeče kdykoliv vymazat.

Používáme cookies třetích stran?

Ano, pro analytické účely využíváme služby třetích stran, ke kterým patří např. společnost Booking.com. Analytické monitorovací technologie třetích stran zahrnují: cookies, beacons, tagy a skripty. Booking.com může také umístit cookies pro své vlastní účely, jak je dále popsáno na http://www.booking.com/content/privacy.html. Získané informace jsou používány ubytováním Allegra's House v oblasti marketingové automatizace, managementu vztahů se zákazníky a systémů business intelligence. Tyto technologie se používají při analýze trendů, správě webové stránky, sledování pohybu uživatelů na stránce a shromažďování demografických informací o základně našich uživatelů. Je pravděpodobné, že budeme přijímat jednotlivé nebo souhrnné zprávy připravené za použití těchto technologií třetími stranami. Třetí strany, jejichž služby využíváme, se zavázaly k vykonávání svých činností zodpovědným způsobem a k dodržování osvědčených postupů a norem pro správu dat.

Jak mohu nastavit své preference týkající se cookies?

V nastavení prohlížeče, jakým je např. Internet Explorer, Safari, Firefox nebo Chrome, si můžete zvolit, které soubory cookies chcete povolit a které zakázat. Umístění tohoto nastavení záleží na typu prohlížeče, který používáte. V nápovědě prohlížeče můžete zjistit, jak nastavení otevřít.Bezpečnost

Jaká bezpečnostní opatření používáme pro ochranu Vašich osobních údajů?

Pro ochranu všech osobních údajů, které poskytnete, používáme adekvátní obchodní systémy a postupy. Používáme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení přístupu k osobním údajům a jejich používání na našich serverech. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci v rámci jejich práce.

Přístup k údajům

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytl/a?

Vždy máte právo na kontrolu Vašich osobních údajů, které uchováváme. Přehled těchto údajů si také můžete vyžádat zasláním e-mailu na dresu info@allegrashouse.it. Do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o přístup k osobním údajům“.

Rádi bychom Vás požádali, aby osobní údaje, které poskytujete, byly přesné a aktuální. Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné, neaktuální, nebo už nejsou relevantní pro účel, za kterým jsou uchovávány, můžeme je na základě Vašeho požadavku odstranit nebo aktualizovat. Za tímto účelem se prosím obraťte na info@allegrashouse.it. Na Vaši žádost budeme reagovat do 30 dnů. Je však možné, že některé údaje budou nadále uchovány, např. pro právní nebo administrativní účely, např. v případě vedení záznamů nebo k odhalování podvodných aktivit.

Kontaktujte nás

Allegra's House kontroluje zpracovávání osobních údajů shromážděných z webových stránek a pomocí cookies. Allegra's House, Via Vespasiano 12. Pokud máte jakékoli návrhy, požadavky nebo komentáře týkající se ochrany soukromí a osobních údajů, cookies a způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji, můžete nám poslat e-mail na adresu info@allegrashouse.it.

Privacy_Policy